לדף הבית צור קשר עדכוני RSS הצטרפו אלינו
אתר המועצה
האגף לפיתוח כלכלי
חברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
מ.מ.ת.ק מרכז מידע
וועדה לתכנון ובנייה
תיירות
רישוי עסקים
פארק תעשיות כנרת
ועדה חקלאית
ישובי המועצה
והרחבות ישובים
פרויקטים
וסיוע לעסקים
מפה
דרושים
מחפשי עבודה
יד שניה
דיור
עסקים ונותני שירות
עיתון בעמק וברמה
אתר הנדסי - של הועדה לתכנון ובניה
על הועדה
חוק עזר (סלילת רחובות)
חוק עזר (אספקת מים)
חוק עזר (אגרת ביוב)
חוק עזר (היטל ביוב)
הנחיות לבונה
מידע תכנוני
תכניות מפורטות

ועדה לתכנון ובנייה | על הועדה

 

 

רוני בן נון – מהנדסת הוועדה לתו"ב

טלפון – 04-6757645

פקס – 04-6757645

דוא"ל :

ronny@j-v.org.il

 
 
 
 
מען למכתבים:
מהנדס המועצה
מ.א. עמק הירדן
15132
 
מזכירת הועדה:

יואל עמר – מנהל הועדה לתו"ב

טלפון – 04-6757636

פקס – 04-6757690
דוא"ל:

 yoel.amar@j-v.org.il

 
 
מען למכתבים:
ועדה מקומית לתכנון
ובנייה
מ.א. עמק הירדן
15132
 
קבלת קהל 

ועדה מקומית – ימי ב' ו – ד' , משעה 8.30 – 15.30

למהנדסת הוועדה בתאום מראש 

פרוטוקולים
לצפייה בפרוטוקולים ישיבות רשות רישוי מקומית, וועדת משנה - לחצו כאן  
 

יו"ר הועדה

             עידן גרינבאום – יו"ר הועדה

             רוני בן נון – מהנדסת הועדה

             יואל עמר – מנהל הועדה יעדי הועדה ומטרותיה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן, הינה הגוף הממליץ והמאשר את תכניות הבניה, תכניות לחלוקת מגרשים, תכניות מתאר/מפורטות שבתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק הירדן .

מליאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן, מתכנסת לישיבה אחת לחודש בממוצע.
מליאת הועדה דנה בבקשות להיתרי בניה, בתשריטי חלוקה, בתכניות מתאר ובתכניות מפורטות המוגשות ע"י הישובים

שבתחום השיפוט ו/או ע"י בעלי הזכויות במקרקעין בישובים הקהילתיים בתחום שיפוט המועצה.

לישיבות מליאת הועדה מוזמנים כל חברי הועדה המקומית וכן נציגים של משרדי הממשלה השונים, כגון: מנהל מקרקעי ישראל, המשרד לאיכות הסביבה, שרותי הכבאות, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משטרת ישראל, רשות שמורות הטבע, רשות העתיקות הועדה המחוזית וכיו"ב.

כל בקשה המוגשת לועדה, עוברת בדיקה מקדימה של מהנדס הועדה ועליה ניתנת חוות דעת מבחינה הנדסית ותכנונית אשר מובאת בפני פורום הועדה המקומית, טרם קבלת החלטה עליה ו/או אישורה . הועדה המקומית מטפלת גם בעריכת שומות להיטל השבחה על מקרקעין שהושבחו כתוצאה מאישורי תכניות מתאר/מפורטות חדשות ועל-פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ואשר מוגשות ערוכות וחתומות בידי שמאי מקרקעין מוסמך עפ"י החוק.

עוד עוסקת הועדה המקומית במתן אישורים להעברת זכויות בנכסים ובמקרקעין שבתחום שיפוט המועצה האזורית עמק הירדן, לביצוע פעולות רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין - מחוז צפון.

 

עמוד הבית כל הזכויות שמורות למועצה האזורית עמק הירדן
גל נט בניית אתרים | תחזית מזג אוויר