לדף הבית צור קשר עדכוני RSS הצטרפו אלינו
אתר המועצה
האגף לפיתוח כלכלי
חברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
מ.מ.ת.ק מרכז מידע
וועדה לתכנון ובנייה
תיירות
רישוי עסקים
פארק תעשיות כנרת
ועדה חקלאית
ישובי המועצה
והרחבות ישובים
פרויקטים
וסיוע לעסקים
מפה
דרושים
מחפשי עבודה
יד שניה
דיור
עסקים ונותני שירות
עיתון בעמק וברמה
אתר הנדסי - של הועדה לתכנון ובניה
על הועדה
חוק עזר (סלילת רחובות)
חוק עזר (אספקת מים)
חוק עזר (אגרת ביוב)
חוק עזר (היטל ביוב)
הנחיות לבונה
מידע תכנוני
תכניות מפורטות

ועדה לתכנון ובנייה | מידע תכנוני

לכבוד
דוד רודר מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק הירדן
 
 שלום רב,
 
 הנדון: בקשה לקבלת מידע תכנוני במקרקעין
 
 גוש _______ חלקה _______ מגרש _______
 
 בישוב ______________________________
 
 
 אנו פונים ומבקשים לקבל מידע תכנוני על המקרקעין שבנדון.
 המידע נחוץ לנו לצורך התחלת תכנון בית מגורים חדרי אירוח שטחי אחסון חניה
 בריכת שחיה גובה קירות תומכים / היקפיים וכל מידע אחר עפ"י הוראות
 
 תכנית המתאר החלה במקום ו/או חוקי עזר של הרשות המקומית.
 
 אנו מודים מראש על קבלת המידע בהקדם.
 
 מצ"ב אגרת מידע ע"ס ____________ ש"ח.
 
 אופן התשלום: __________________________________ 

 
                                                                      בכבוד רב,
 
                                                                     מבקש המידע _______________________
 
                                                                     כתובת ___________________________
 
                                                                     מ'ס טלפון / נייד ______________________
 
                                                                     חתימה ___________________________
 
עמוד הבית כל הזכויות שמורות למועצה האזורית עמק הירדן
גל נט בניית אתרים | תחזית מזג אוויר