נספח מים וביוב – מה צריך לדעת

נספח מים וביוב כחלק מתב"ע או תכנית מתאר

תהליך תב"ע (תכנית בניין עיר) או תהליך תכנית מתאר ידרשו מספר מספר דרישות, תקנים ומסמכים שיש לעמוד בהם לשם השלמת תהליך בנייה תקין ומבוסס תשתיות מים וביוב מתוכננות בקפידה ובהתאם לשטח תכנית הבנייה היעודיית.

מה כולל נספח מים וביוב?

כחלק מהנפקת נספח מים וביוב תתקיים בדיקה טופוגרפית של שטח התכנית והקרבה לתשתיות מים וביוב קיימות או מתוכננות. בנוסף, נספח מים ביוב כולל תכנון מערכות אספקת המים ואיסוף השפכים בשטח התכנית.

נספח מים וביוב ע"י תיאורים עקרונים, שרטוטים ומדידות של:

מערכת אספקת מים

למעשה המתכנן יבצע סקירה של מערכת המים הקיימת בשטח ואת כמות המים המסופקת ממערכת זו, כולל מקורות המים הקיימים כמו מאגרים, חיבורים לקווי מקורות, קידוחים וכד'.

הנספח יכלול תחזית יומית ושנתית לאומדן כמויות מים ביחס לכמות האוכלוסייה, לצד הצעה רלוונטית ומתאימה לחלוקה של איזורי לחץ, תחנות שאיבה, הקמה של מתקני איגום מים או הרחבה של מתקנים קיימים ועוד.

נספח מים וביוב נשען ומתהווה בהתייחסות מלאה לקווי מים אזוריים לפי תמ"א 34 ב', 5/ תמ"א 1.

מערכת ביוב מקומית

להשלמת התהליך במלואו, הנספח יכלול תיאור של מערכת הביוב הקיימת בשטח התכנית ואת הצפי לכמות שפכים שנתית ואף כמות שפכים 'ביום שיא', בהתאם לכמות האוכלוסייה הצפוייה להתקיים בשטח הפרוייקט.

נספח הביוב יכלול תיאור עקרוני למערכת סילוק השפכים כולל פתרונות לעמידה ביעדי התכנית כגון: שדרוג של קווי הביוב הקיימים בשטח, השלמה של קווי ביוב קיימים, הקמה/הרחקה/שדרוג של תחנות שאיבה ומתקני טיפול בשפכים. כל אלו מתוארים ומשורטטים לצד התייחסות ניצול מי קולחים, איגום עונתי וכד'.

ובאופן עקרוני, מה הוא נספח מים וביוב?

נספח מים וביוב הוא שרטוט שמשורטט על רקע תכנית מדידה.

השירטוט מכיל ומציג את מערכות המים והביוב הקיימות בשטח הפרוייקט ואלו המוצעות, כולל קווי מים ראשיים לפי תמ"א 34 ב' 5, סימון מתקני מים ראשיים, חלוקה לאיזורי לחץ, קווי ביוב ראשיים ופתרון קצה לשפכים שיווצרו בשטח הפרוייקט.

חשוב לבדוק, האם יש תכנית אב למים ותכנית אב לביוב בשטח
הפרוייקט

ברוב המקרים ישנן תוכניות אב קיימות למים ולביוב בשטח המיועד, והנספח החדש יתבסס על תוכניות האב המקוריות בהתאם. במידה ולא קיימת תכנית אב, על המתכנן לבצע סקירה ובדיקה מקיפה של מערכת המים והביוב הקיימים בשטח המיועד, לספק מתווה עדכני שיכלול את כל השינויים הנדרשים במערכת התשתיות בסביבת שטח הפרויקט.

מטרות נספח מי ביוב

מטרת הנספח היא לאמוד את כמות השפכים שייווצרו בשטח התכנית, לצד אומדן של צריכת כמות המים המיועדת בשטח.

חישובים אלו נעשים תוך כדי בדיקה והתחשבות בהשפעות התכנית העתידית על תשתיות המים והביוב הקיימות בשטח.

 

נספח מים ביוב בליווי חברה מקצועית

על מנת להנפיק נספח מים וביוב כחוק וכראוי, יש לעמוד בתקנים ולבצע את הבדיקה, התכנון והנפקת הנספח ע"י אנשי מקצוע ומתכננים מורשים בחוק ועוסקים בתחום.

חברה מקצועית אשר עוסקת בנספח מים וביוב תבצע את כל הסריקות והמדידות הנדרשות, תלווה כל לקוח מתחילת התהליך ועד סופו תוך כדי עמידה בכל התנאים והדרישות, לשם השלמת תהליך נספח מים וביוב תקין.

מה היה לנו עד עכשיו?
טרנדים

מאמרים פופולריים אחרונים

הסיכון בהזמנת מנעולן מחיפה שלא מוסמך

פוסט זה בבלוג מדגיש את הסכנות והסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים בהעסקת מנעולן לא מוסמך בחיפה. מסיכון בטחון הבית שלך ועד הפסדים כספיים אפשריים, ההשלכות של החלטה

מהם שירותי תרגום?

שירותי תרגום ממלאים תפקיד מכריע בפירוק מחסומי שפה והם מקלים על תקשורת חלקה בין אנשים, עסקים, חברות, ארגונים ועוד. בכתבה הבאה, בסוגים שונים של תרגומים,