מי הם מודדים מורשים ומקצועיים?

מי הם מודדים מורשים ומקצועיים

המידע אינו מפה רשומה רשמית ואינו סקירה כללית ואינו מיועד לשמש ככזה. אם אתה מוצא אי התאמות, פנה למרכז המיפוי לישראל. נתונים טכניים עבור סמנים אלו זמינים בתוכנית מדידות קרקע. קבוצה של נקודות שנמדדו במדויק היא עמוד השדרה של מערכת ה-Georeferencing הלאומית, המבטיחה עקביות בין סוגים שונים של מפות. מדידה גיאודטית קובעת את המיקום המדויק […]