גיזום ענפים מתים – הכיצד?

גיזום ענפים מתים

בצע חיתוך ראשון בתחתית הענף כנקודת עצירה לקריעת הקליפה בצע חיתוך שני לאורך הענף במידת הצורך כדי להסיר משקל עודף של הענף בצע חיתוך סופי דרך הצווארון והנח את הענף על הגזע הראשי של הענף. עץ כדי להבטיח איטום טוב של החתך. כאן רוב הדברים משתבשים ובסופו של דבר הסרת הגזע עלולה לגרום לעץ להירקב […]